เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


รายงานการเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด