เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังและอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับโทษพิษภัยของกัญชงกัญชาและยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม


วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

พันตำรวจเอกเกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด (ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด) พร้อมด้วย นายวิเชียร บุญมา เลขานุการนายกฯ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด นางสาวกัญจน์ณิชา ศรแสง เจ้าพนักงานธุรการ (อนุกรรมการกองทุนฯ) นายชนะภัย ว่องไว เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ (อนุกรรมการกองทุนฯ)

เข้าร่วมดำเนินงาน และติดตาม โครงการเฝ้าระวังและอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับโทษพิษภัยของกัญชงกัญชาและยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด

2023-11-17
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-03
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-26