เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


โครงการรู้เท่าทัน รู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจเอก เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พร้อมด้วย นายธณกฤษ งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด เป็นประธานเปิด โครงการรู้เท่าทัน รู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้นำชุมชนเข้ารับการอบรม

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้นำชุมชน แกนนำ

หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ได้รู้เท่าทันการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ พร้อมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)เบื้องต้น เพื่อจะได้ช่วยลดความรุนแรงก่อนนำส่งโรงพยาบาล

2024-05-27
2024-05-15
2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05