เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


นายกฯเกษม เปิดโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กศพด.ทต.คลองหาด


เวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด  พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายธนกฤษ งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีฯ นายปราณีต ไวน้อย รองประธานสภาฯ นางไพรัตน์ เทียนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาล นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล นายพลัฎฐ์ บรรจงภูสิทธิ์ ผอ.กองช่าง นางกษมพร จุ้ยโต หัวหน้าสำนักปลัด นางอรทัย เนื้อจันทา ครู รก.ผู้อำนวยการกองศึกษา น.ส.เกศินี วงศ์พระจันทร์ นิติกร น.ส.กัญจน์ณิชา ศรแสง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายสุเมธา ต้นกันยา นักวิชาการศึกษา ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคในติดต่อในเด็กเล็ก อีกทั้งยังเป็นการลดอัตราการป่วยของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางจงรักษ์ คนจริง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคลองหาด มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด จำนวน 50 คน.

2024-05-27
2024-05-15
2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05