เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


ทต.คลองหาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นางสาวกัญจน์ณิชา ศรแสง พนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้านเดชณรงค์อะไหล่ ม.7

2023-11-17
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-03
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-26