เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


นายกฯเกษมเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน(อย.น้อย)


วันนี้(2 ก.ย 66) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด(ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด) เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน(อย.น้อย) โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนอนุบาลคลองหาด เข้าร่วมในโครงการ

โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากนายคุณาพัฒน์ เวทย์มนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เล็งเห็นถึงปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนภายในสถานศึกษา จึงขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและดูแลสุขภาพ และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัว และบุคคลอื่นๆในชุมชน ให้สามารถรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์

สำหรับกิจกรรมภายในโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองหาด มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลคลองหาด จำนวน 115 คน.

2024-05-27
2024-05-15
2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05