เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


นายกฯเกษมเข้ารับโล่รางวัลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 ระดับพื้นที่ รางวัลระดับดีมาก


เวลา 09.00 น.วันที่ 5 กันยายน 2566

พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เข้ารับโล่รางวัลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 ระดับพื้นที่ รางวัลระดับดีมาก โดยนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร.

2023-09-15
2023-09-05
2023-09-02
2023-09-02
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-23
2023-08-19