เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


โครงการสานสัมพันธ์ สร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี พ.ศ.2566


วันนี้(15 ก.ย)เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนายธนกฤษ งามมีศรี นายมณี เพ็งกุน รองนายกเทศมนตรีฯ นางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาล นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ผอ.กองคลัง นางกษมพร จุ้ยโต หน.สำนักปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน13หมู่บ้าน พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองหาด เข้าร่วมในโครงการ

โครงการในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองหาดร่วมกับเทศบาลตำบลคลองหาด จัดฝึกอบรมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการป้องกันปัญหาต่างๆ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและเป็นที่พึ่งพาของกันและกัน และเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือกันของครอบครัว โดยได้รับเกียรติจากนางจงรักษ์ คนจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคลองหาด และทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด.

2024-05-15
2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29