เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ประจำปี 2567


พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลคลองหาด นำโดย พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองหาด ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมี นางสาวสุภาพ แสนมี นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาดเข้าร่วมโครงการ และร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการขยะในพื้นที่(MOU)

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการผลักดัน ส่งเสริม ให้ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานของรัฐ เกิดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับการนำขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ชุมชน และแหล่งน้ำในพื้นที่ มีผู้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 80 คน ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว.

ข่าว/นายชนะภัย ว่องไว

ภาพ/นายจีรพงษ์ ชุมพร

*************************

2024-05-27
2024-05-15
2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05