เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


MOI WASTE BANK WEEK


พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ได้มอบหมาย กองสารารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ"การจัดตั้งธนาคารขยะ ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ เทศบาลตำบลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดย มีการรับ-ซื้อ ขยะจากประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลคลองหาด จำนวน 13 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดี

2024-05-27
2024-05-15
2024-03-25
2024-03-22
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05