เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตำบลคลองหาด ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตำบลคลองหาด ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด